Duurzame verantwoorde bedrijfsvoering

Innovatie in collectieve mobiliteit

In 2018 zijn we actief betrokken bij de ontwikkeling van een kleinschalige (8-persoons) spitsbus die medewerkers van en naar het bedrijventerrein rijden in Zwijndrecht van het centraal station. Er draait nu een proef en bij positieve resultaten is er de ambitie om dit voor meer bedrijventerreinen te introduceren. Het effect is dat medewerkers minder snel de auto pakken en vaker het openbaar vervoer.

Training en ontwikkeling

In 2012 hebben we een kleine 100 personen getraind op duurzaam ondernemen. In 2018 zijn onze sales medewerkers getraind op mobiliteit in de toekomst. Daarnaast heeft een groep van vijftien personen een intensieve training (drie trainingsonderdelen van elk drie uur) ontvangen over totale mobiliteit, de ontwikkelingen en praktijk van groengas, 100% elektrisch en waterstof.

Bereikbaarheid

Wij zijn ambassadeur van het platform Samen Bereikbaar Drechtsteden, een ondernemersplatform dat zich inzet voor slimme, duurzame mobiliteit om de bereikbaarheid en luchtkwaliteit in de regio te verbeteren. Amega Groep heeft de intentieverklaring getekend en zich daarmee gecommitteerd om 10% van de medewerkers uit de spits te halen. We hebben een mobiliteitsscan uitgevoerd in 2017 en we hebben ons het doel gesteld om 28 medewerkers te verleiden anders te reizen, door bijvoorbeeld ook eens te carpoolen, de fiets te pakken of buiten de spitstijden te reizen. Halverwege 2018 hebben we al 15 medewerkers verleid anders te reizen.

Lees meer

 Duurzaam verantwoorde bedrijfsvoering

Erkend Duurzaam Premium Ames

Amega Groep behaalt hoogste certificering Erkend Duurzaam

De Amega Groep, bestaande uit meerdere universele autobedrijven, schadeherstelbedrijven en dealers van diverse automerken, heeft met Erkend Duurzaam Premium de hoogste certificering binnen de autobranche behaald op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is de missie van de Amega Groep om klanten te begeleiden bij de transitie naar duurzame mobiliteit. Maar u mag meer van ons verwachten, ook voor de eigen onderneming hebben wij duurzaam ondernemen hoog op de agenda staan.

Lees het persbericht hier

Training verkoopmedewerkers voor elektrische auto's

De komst van steeds meer elektrische en hybride auto's vragen om een andere klantbenadering in de showroom. De voordelen van het rijden van elektrische auto's zijn anders dan bij niet-elektrische auto's en wij omdat wij het belangrijk vinden dat de klant het hele verhaal te horen krijgt, verzorgen wij binnenkort op eigen initiatief extra trainingen voor verkoopmedewerkers over elektrische auto's. Zo worden klanten optimaal geïnformeerd over elektrische modellen en kunnen wij u haarscherp uitleggen wat de positieve bijdrage hiervan op het milieu is.

Vervangend vervoer fietsen

Voor diverse vestigingen biedt Ames sinds kort nu ook C02-neutraal vervangend vervoer aan in de vorm van stoere zwarte Gazelle fietsen. Geheel gratis en milieuvriendelijk! In totaal zijn er twintig fietsen beschikbaar gekomen die klanten als vervangend vervoer kunnen aannemen. Daarnaast worden enkele fietsen gebruikt voor intern gebruik, zoals het vervoer van medewerkers van- en naar de werkplaatsen. Op deze manier houdt Amega rekening met het milieu in de regio en probeert zij op een duurzame wijze haar klanten te bedienen.

CO2 Footprint

Voor het elektra- en gasgebruik hebben we zicht op onze CO2 impact. Ook voor ons wagenpark zijn we momenteel de cijfers aan het ontsluiten. In 2019 is de CO2 footprint gereed. Voor PSB bedrijfswageninrichting, onderdeel van Amega, is er een CO2 footprint beschikbaar over 2017.

Verbruik

Wij hebben ons ten doel gesteld in 2012 om 10% van ons energieverbruik te reduceren in 2020 (t.o.v. 2015). In onze nieuwe strategie willen we 49% reduceren in 2030. Over 2017 hebben we ons elektriciteitsverbruik verlaagd met 10% en ons gasverbruik met 11%. We hebben ons doel voor 2020 al behaald, maar gaan de komende periode de verbeterpunten uit de Erkend Duurzaam Plus certificering oppakken. Elke vestiging beschikt over een energieambassadeur die op zijn locatie energiebesparende maatregelen doorvoert.

Jaarlijks wordt er een energiebijeenkomst georganiseerd voor alle energieambassadeurs met als doel leren van elkaar en de actiepunten voor het komend jaar doornemen. Naast energiebesparing willen we investeren in zonnepanelen. In 2019 hebben we 350 zonnepanelen in Zwijndrecht geplaatst. De stroom die we niet zelf opwekken, kopen we al jaren groen in (100% waterkracht).

Opening dak met zonnepanelen bij Ames Zwijndrecht

De Zwijndrechtse Wethouder Tycho Jansen (Economie) opende op 11 maart 2019 samen met directeur Leen de Koning bij de vestiging in Zwijndrecht het dak met 350 nieuwe zonnepanelen.

"Met de 350 zonnepanelen kunnen we met gemak 2.500 tot 3.000 elektrische bestelwagens met groene stroom afleveren", zegt Leen de Koning. "Anders gezegd: de hoeveelheid stroom die we hiermee in een jaar opwekken, staat gelijk aan het stroomverbruik van 30 huishoudens."

Meer informatie

Afvalmanagement

Wij recyclen ons afval zoveel mogelijk en reduceren ons verpakkingsmateriaal, zo proberen we zoveel mogelijk in bulk in te kopen. Daarnaast heeft elke vestiging een afvalambassadeur, elk half jaar worden de afvalcijfers per vestiging gedeeld met de ambassadeurs. In 2014 zijn we gestart met het project “afval bestaat niet” en in drie jaar tijd hebben we de frequentie van ledigingen geoptimaliseerd, zo is er nu een ijzerroute die maar eens per twee weken het ijzer ophaalt voor de meeste vestigingen. Ook zijn de afvalstromen geoptimaliseerd door zo weinig mogelijk restafval te produceren door betere scheiding van stromen. Er zijn een aantal vestigingen die door optimaliseren nu niet of haast niet meer netto betalen voor hun afval. Met name betere scheiding van ijzer, aluminium, zink en papier heeft de kosten met circa 40% laten dalen. Ook scheiden alle vestigingen sinds 2015 de zachte folies.

 Amega fietsplan

Amega heeft een actief fietsbeleid ontwikkeld omdat we ervan overtuigd zijn dat fietsen naar je werk gezond is en veel medewerkers wonen in een straal van 15 km om de locatie heen. Bij Amega krijgen medewerkers onder de tien kilometer woon-werk afstand (enkele reis) geen reiskostenvergoeding, maar wel als je op de fiets komt. Dan ontvang je (max 20km per dag), 10ct per km.

Meer over het Amega Fietsplan

De NOS kwam bij ons langs om een item te maken over de toenemende files in Nederland en hoe wij hier als autobedrijf op inspelen.

Fietsambassadeur

Meer werknemers uit de auto en op de fiets. Dat is waar wij ons als officiële fietsambassadeur samen met 10 andere werkgevers en staatssecretaris Stientje van Veldhoven actief voor inzetten. De 11 fietsambassadeurs vertegenwoordigen diverse sectoren. Het gaat naast de Amega Groep om: UMCG, a.s.r., Efteling, Enexis, Fujifilm, MN, Radboud Universiteit, Schiphol Group, TataSteel en Zalsman.

Wij stimuleren actief het fietsen onder de medewerkers. En daar hopen we niet alleen de eigen medewerkers mee te inspireren, maar ook de sector, regio of klanten. Voorbeelden van de gerichte maatregelen die de fietsambassadeurs ondernemen zijn: kilometervergoedingen, benutten van fiscale voordelen bij de aanschaf van een fiets, laadpalen voor e-bikes, leenfietsen, fietsenstallingen, douches en fietsenmakers op kantoor.

De benoeming tot fietsambassadeur past goed in het project dat wij met Samen Bereikbaar zijn aangegaan om zoveel mogelijk medewerkers uit de spits te halen.

Lees meer