Resultaten duurzaam ondernemen 2012 - 2019

Amega heeft duurzaam verantwoord ondernemen al jaren hoog in het vaandel staan. Zo hebben we in de afgelopen periode ook veel bereikt waar wij trots op zijn. Hieronder een overzicht van de behaalde resultaten op het gebied van duurzaam verantwoord ondernemen.

 Mobiliteitspartner

Alternatieve brandstoffen

Wij zijn actief betrokken vanaf 2018 bij de ontwikkeling van waterstoftankstations in de regio door aansluiting bij het initiatief en garantstelling levering waterstofauto’s.

Meer informatie

 

Directeur Leen de Koning: ''Deze ontwikkeling gaat veel sneller dan wij allemaal denken''
leen de koning

Innovatie in collectieve mobiliteit

In 2018 zijn we actief betrokken bij de ontwikkeling van een kleinschalige (8-persoons) spitsbus die medewerkers van en naar het bedrijventerrein rijden in Zwijndrecht van het centraal station. Er draait nu een proef en bij positieve resultaten is er de ambitie om dit voor meer bedrijventerreinen te introduceren. Het effect is dat medewerkers minder snel de auto pakken en vaker het openbaar vervoer.

Training en ontwikkeling

In 2012 hebben we een kleine 100 personen getraind op duurzaam ondernemen. In 2018 zijn onze sales medewerkers getraind op mobiliteit in de toekomst. Daarnaast heeft een groep van vijftien personen een intensieve training (drie trainingsonderdelen van elk drie uur) ontvangen over totale mobiliteit, de ontwikkelingen en praktijk van groengas, 100% elektrisch en waterstof.

Eigen verkocht wagenpark

Wij stellen ons tot doel dat in 2030 de gemiddelde CO2-uitstoot van de nieuw ingezette auto’s (basisjaar 1990) met 49% gereduceerd is. Wel dienen we rekening te houden met de nieuwe meetmethode voor de bepaling van de uitstoot van voertuigen, de WLTP (Worldwide harmonized Light-duty vehicles Test Procedure). Hierdoor kan het verbruik van de auto in de dagelijkse praktijk beter worden ingeschat. Er is gekozen voor een nieuwe methode, omdat de oude methode uit de jaren tachtig stamt en niet meer reëel is voor de aandrijflijnen van tegenwoordig. Ook opties op de auto worden nu meegeteld in de bepaling van de CO2 uitstoot. Hierdoor moeten we wel bij onze doelstelling rekening houden met de oude en nieuwe norm om onze voortgang goed te kunnen meten.

Bij de 0-meting in 2011 was de CO2-uitstoot gemiddeld per verkocht voertuig 126 g/km. Door de ontwikkelingen in technologie, de markt en onze inzet, hebben we de CO2-uitstoot per verkocht voertuig in 2017 kunnen verlagen naar 116 g/km. Dit is een verlaging van 8%. Wel zien we in de cijfers een lichte toename in 2016 en 2017. Dit is te verklaren doordat de overheid in 2016 de bijtellingsgrenzen heeft aangepast, waardoor leaserijders geen “tussenkeuze” meer hadden en kozen voor een voertuig met een hogere CO2-uitstoot omdat de financiële prikkel weg is gevallen. In 2016 lag de gemiddelde CO2-uitstoot van het verkocht wagenpark in Nederland op 106 g/km (bron: Raivereniging), Amega lag ver onder dit landelijk gemiddelde met 98 g/km.

* Cijfers nieuw verkocht wagenpark van 1990 niet beschikbaar, cijfers gemiddeld verkocht nieuw wagenpark Nederland gebruikt van 2007 (Mobiliteit in cijfers 2014-2015, Stichting BOVAG – RAI Mobiliteit)

Bereikbaarheid

Wij zijn ambassadeur van het platform Samen Bereikbaar Drechtsteden, een ondernemersplatform dat zich inzet voor slimme, duurzame mobiliteit om de bereikbaarheid en luchtkwaliteit in de regio te verbeteren. Amega Groep heeft de intentieverklaring getekend en zich daarmee gecommitteerd om 10% van de medewerkers uit de spits te halen. We hebben een mobiliteitsscan uitgevoerd in 2017 en we hebben ons het doel gesteld om 28 medewerkers te verleiden anders te reizen, door bijvoorbeeld ook eens te carpoolen, de fiets te pakken of buiten de spitstijden te reizen. Halverwege 2018 hebben we al 15 medewerkers verleid anders te reizen.

Lees meer

 Duurzaam verantwoorde bedrijfsvoering

Vooruitstrevende mobiliteitspartner

Als betrokken autobedrijf volgen wij de ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche niet alleen op de voet, we spelen hier ook snel en adequaat op in door initiatief te nemen op het gebied van duurzaamheid in onze bedrijfsvoering en in de lokale gemeenschap. Hieronder vindt u een overzicht van duurzame activiteiten die we verricht hebben en plannen waar we ons hard voor maken. 

  1. Fietsen als vervangend vervoer aanbieden;
  2. H-Point is één van de vijf officiële waterstofdealers van Nederland met de Hyundai NEXO;
  3. Lobbyen voor een waterstofstation in de regio Drechtsteden;
  4. Extra training verkoopmedewerkers voor elektrische auto's;
  5. Klanten actief informeren d.m.v. een nieuwsblog en een nieuwsbrief over toekomstige elektrische modellen.

Vervangend vervoer fietsen

Voor diverse vestigingen biedt Ames sinds kort nu ook C02-neutraal vervangend vervoer aan in de vorm van stoere zwarte Gazelle fietsen. Geheel gratis en milieuvriendelijk! In totaal zijn er twintig fietsen beschikbaar gekomen die klanten als vervangend vervoer kunnen aannemen. Daarnaast worden enkele fietsen gebruikt voor intern gebruik, zoals het vervoer van medewerkers van- en naar de werkplaatsen. Op deze manier houdt Amega rekening met het milieu in de regio en probeert zij op een duurzame wijze haar klanten te bedienen.

H-Point uitgekozen als waterstof autodealer

De eerste Hyundai NEXO modellen worden binnenkort geleverd aan een select aantal Hyundai dealers. H-Point is als één van de vijf dealers in Nederland uitverkozen om deze SUV op waterstof in de showroom te mogen presenteren, leveren en repareren.

Het aantal waterstof tankstations in Nederland zal de komende periode zeker groeien, maar op is op dit moment letterlijk nog op één hand te tellen. Het repareren van een waterstofauto vergt specifieke vergunningen (en veelal aanpassingen) aan de werkplaats van de reparateur. Ook het houden van een demo- en voorraadauto betekent een behoorlijke investering.

Bekijk de Hyundai NEXO

leen de koning
Directeur Leen de Koning: ''Deze ontwikkeling gaat veel sneller dan wij allemaal denken''

Waterstofstation voor de regio Drechtsteden

Als het aan werkgeversorganisatie Werkgevers Drechtsteden (WD) ligt, opent binnen een jaar ergens in de regio één waterstofstation. Op dat station zouden behalve personenauto’s en vrachtwagens ook schepen kunnen tanken.

Directeur Leen de Koning is één van de aanjagers van het project. ''Ik ben heel erg geïnteresseerd. Als het lukt om in de zomer van 2019 een station te openen en daarbij te kunnen zeggen dat er in het jaar erna nog vier komen, dan laat je echt wat zien. Want deze ontwikkeling gaat veel sneller dan we allemaal denken.’’

Lees meer

Training verkoopmedewerkers voor elektrische auto's

De komst van steeds meer elektrische en hybride auto's vragen om een andere klantbenadering in de showroom. De voordelen van het rijden van elektrische auto's zijn anders dan bij niet-elektrische auto's en wij omdat wij het belangrijk vinden dat de klant het hele verhaal te horen krijgt, verzorgen wij binnenkort op eigen initiatief extra trainingen voor verkoopmedewerkers over elektrische auto's. Zo worden klanten optimaal geïnformeerd over elektrische modellen en kunnen wij u haarscherp uitleggen wat de positieve bijdrage hiervan op het milieu is.

Elektrische modellen

Als betrokken autodealer vinden wij het belangrijk om de ontwikkelingen op het gebied van elektrische modellen niet alleen op de voet te volgen, maar ook om hier in een vroeg stadium over te berichten. Via een blog op onze website en een e-mailnieuwsbrief houden wij geïnteresseerden onze klanten continu op de hoogte over de ontwikkelingen rondom toekomstige elektrische modellen van de toekomst, zoals de spectaculaire en baanbrekende Volkswagen ID. lijn. 

Lees meer

CO2 Footprint

Voor het elektra- en gasgebruik hebben we zicht op onze CO2 impact. Ook voor ons wagenpark zijn we momenteel de cijfers aan het ontsluiten. In 2019 is de CO2 footprint gereed. Voor PSB bedrijfswageninrichting, onderdeel van Amega, is er een CO2 footprint beschikbaar over 2017.

Verbruik

Wij hebben ons ten doel gesteld in 2012 om 10% van ons energieverbruik te reduceren in 2020 (t.o.v. 2015). In onze nieuwe strategie willen we 49% reduceren in 2030. Over 2017 hebben we ons elektriciteitsverbruik verlaagd met 10% en ons gasverbruik met 11%. We hebben ons doel voor 2020 al behaald, maar gaan de komende periode de verbeterpunten uit de Erkend Duurzaam Plus certificering oppakken. Elke vestiging beschikt over een energieambassadeur die op zijn locatie energiebesparende maatregelen doorvoert.

Jaarlijks wordt er een energiebijeenkomst georganiseerd voor alle energieambassadeurs met als doel leren van elkaar en de actiepunten voor het komend jaar doornemen. Naast energiebesparing willen we investeren in zonnepanelen. In 2019 hebben we 350 zonnepanelen in Zwijndrecht geplaatst. De stroom die we niet zelf opwekken, kopen we al jaren groen in (100% waterkracht).

Opening dak met zonnepanelen bij Ames Zwijndrecht

De Zwijndrechtse Wethouder Tycho Jansen (Economie) opende op 11 maart 2019 samen met directeur Leen de Koning bij de vestiging in Zwijndrecht het dak met 350 nieuwe zonnepanelen.

"Met de 350 zonnepanelen kunnen we met gemak 2.500 tot 3.000 elektrische bestelwagens met groene stroom afleveren", zegt Leen de Koning. "Anders gezegd: de hoeveelheid stroom die we hiermee in een jaar opwekken, staat gelijk aan het stroomverbruik van 30 huishoudens."

Meer informatie

Afvalmanagement

Wij recyclen ons afval zoveel mogelijk en reduceren ons verpakkingsmateriaal, zo proberen we zoveel mogelijk in bulk in te kopen. Daarnaast heeft elke vestiging een afvalambassadeur, elk half jaar worden de afvalcijfers per vestiging gedeeld met de ambassadeurs. In 2014 zijn we gestart met het project “afval bestaat niet” en in drie jaar tijd hebben we de frequentie van ledigingen geoptimaliseerd, zo is er nu een ijzerroute die maar eens per twee weken het ijzer ophaalt voor de meeste vestigingen. Ook zijn de afvalstromen geoptimaliseerd door zo weinig mogelijk restafval te produceren door betere scheiding van stromen. Er zijn een aantal vestigingen die door optimaliseren nu niet of haast niet meer netto betalen voor hun afval. Met name betere scheiding van ijzer, aluminium, zink en papier heeft de kosten met circa 40% laten dalen. Ook scheiden alle vestigingen sinds 2015 de zachte folies.

 Amega fietsplan

Amega heeft een actief fietsbeleid ontwikkeld omdat we ervan overtuigd zijn dat fietsen naar je werk gezond is en veel medewerkers wonen in een straal van 15 km om de locatie heen. Bij Amega krijgen medewerkers onder de tien kilometer woon-werk afstand (enkele reis) geen reiskostenvergoeding, maar wel als je op de fiets komt. Dan ontvang je (max 20km per dag), 10ct per km.

Meer over het Amega Fietsplan

De NOS kwam bij ons langs om een item te maken over de toenemende files in Nederland en hoe wij hier als autobedrijf op inspelen.

Fietsambassadeur

Meer werknemers uit de auto en op de fiets. Dat is waar wij ons als officiële fietsambassadeur samen met 10 andere werkgevers en staatssecretaris Stientje van Veldhoven actief voor inzetten. De 11 fietsambassadeurs vertegenwoordigen diverse sectoren. Het gaat naast de Amega Groep om: UMCG, a.s.r., Efteling, Enexis, Fujifilm, MN, Radboud Universiteit, Schiphol Group, TataSteel en Zalsman.

Wij stimuleren actief het fietsen onder de medewerkers. En daar hopen we niet alleen de eigen medewerkers mee te inspireren, maar ook de sector, regio of klanten. Voorbeelden van de gerichte maatregelen die de fietsambassadeurs ondernemen zijn: kilometervergoedingen, benutten van fiscale voordelen bij de aanschaf van een fiets, laadpalen voor e-bikes, leenfietsen, fietsenstallingen, douches en fietsenmakers op kantoor.

De benoeming tot fietsambassadeur past goed in het project dat wij met Samen Bereikbaar zijn aangegaan om zoveel mogelijk medewerkers uit de spits te halen.

Lees meer