Resultaten duurzaam ondernemen 2012 - 2019

Al jaren staat duurzaam ondernemen op onze agenda en hebben we samen al veel bereikt. Onderstaand de resultaten van ons duurzaam beleid.

 

 Mobiliteitspartner

Alternatieve brandstoffen

Wij zijn actief betrokken vanaf 2018 bij de ontwikkeling van waterstoftankstations in de regio door aansluiting bij het initiatief en garantstelling levering waterstofauto’s.

Meer informatie

 

Directeur Leen de Koning: ''Deze ontwikkeling gaat veel sneller dan wij allemaal denken''
leen de koning

Innovatie in collectieve mobiliteit

In 2018 zijn we actief betrokken bij de ontwikkeling van een kleinschalige (8-persoons) spitsbus die medewerkers van en naar het bedrijventerrein rijden in Zwijndrecht van het centraal station. Er draait nu een proef en bij positieve resultaten is er de ambitie om dit voor meer bedrijventerreinen te introduceren. Het effect is dat medewerkers minder snel de auto pakken en vaker het openbaar vervoer.

Training en ontwikkeling

In 2012 hebben we een kleine 100 personen getraind op duurzaam ondernemen. In 2018 zijn onze sales medewerkers getraind op mobiliteit in de toekomst. Daarnaast heeft een groep van vijftien personen een intensieve training (drie trainingsonderdelen van elk drie uur) ontvangen over totale mobiliteit, de ontwikkelingen en praktijk van groengas, 100% elektrisch en waterstof.

Eigen verkocht wagenpark

Wij stellen ons tot doel dat in 2030 de gemiddelde CO2-uitstoot van de nieuw ingezette auto’s (basisjaar 1990) met 49% gereduceerd is. Wel dienen we rekening te houden met de nieuwe meetmethode voor de bepaling van de uitstoot van voertuigen, de WLTP (Worldwide harmonized Light-duty vehicles Test Procedure). Hierdoor kan het verbruik van de auto in de dagelijkse praktijk beter worden ingeschat. Er is gekozen voor een nieuwe methode, omdat de oude methode uit de jaren tachtig stamt en niet meer reëel is voor de aandrijflijnen van tegenwoordig. Ook opties op de auto worden nu meegeteld in de bepaling van de CO2 uitstoot. Hierdoor moeten we wel bij onze doelstelling rekening houden met de oude en nieuwe norm om onze voortgang goed te kunnen meten.

Bij de 0-meting in 2011 was de CO2-uitstoot gemiddeld per verkocht voertuig 126 g/km. Door de ontwikkelingen in technologie, de markt en onze inzet, hebben we de CO2-uitstoot per verkocht voertuig in 2017 kunnen verlagen naar 116 g/km. Dit is een verlaging van 8%. Wel zien we in de cijfers een lichte toename in 2016 en 2017. Dit is te verklaren doordat de overheid in 2016 de bijtellingsgrenzen heeft aangepast, waardoor leaserijders geen “tussenkeuze” meer hadden en kozen voor een voertuig met een hogere CO2-uitstoot omdat de financiële prikkel weg is gevallen. In 2016 lag de gemiddelde CO2-uitstoot van het verkocht wagenpark in Nederland op 106 g/km (bron: Raivereniging), Amega lag ver onder dit landelijk gemiddelde met 98 g/km.

* Cijfers nieuw verkocht wagenpark van 1990 niet beschikbaar, cijfers gemiddeld verkocht nieuw wagenpark Nederland gebruikt van 2007 (Mobiliteit in cijfers 2014-2015, Stichting BOVAG – RAI Mobiliteit)


De NOS kwam bij ons langs om een item te maken over de toenemende files in Nederland en hoe wij hier als autobedrijf op inspelen.

Bereikbaarheid

Wij zijn ambassadeur van het platform Samen Bereikbaar Drechtsteden, een ondernemersplatform dat zich inzet voor slimme, duurzame mobiliteit om de bereikbaarheid en luchtkwaliteit in de regio te verbeteren. Amega Groep heeft de intentieverklaring getekend en zich daarmee gecommitteerd om 10% van de medewerkers uit de spits te halen. We hebben een mobiliteitsscan uitgevoerd in 2017 en we hebben ons het doel gesteld om 28 medewerkers te verleiden anders te reizen, door bijvoorbeeld ook eens te carpoolen, de fiets te pakken of buiten de spitstijden te reizen. Halverwege 2018 hebben we al 15 medewerkers verleid anders te reizen.

Lees meer

 Duurzaam verantwoorde bedrijfsvoering

Certificering

Amega is al Erkend Duurzaam gecertificeerd via het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM) sinds 2012. In 2018 is Amega hergecertificeerd voor de Erkend Duurzaam Plus certificering en heeft voor al zijn vestigingen het certificaat behaald.

CO2 Footprint

Voor het elektra- en gasgebruik hebben we zicht op onze CO2 impact. Ook voor ons wagenpark zijn we momenteel de cijfers aan het ontsluiten. In 2019 is de CO2 footprint gereed. Voor PSB bedrijfswageninrichting, onderdeel van Amega, is er een CO2 footprint beschikbaar over 2017.

Verbruik

Wij hebben ons ten doel gesteld in 2012 om 10% van ons energieverbruik te reduceren in 2020 (t.o.v. 2015). In onze nieuwe strategie willen we 49% reduceren in 2030. Over 2017 hebben we ons elektriciteitsverbruik verlaagd met 10% en ons gasverbruik met 11%. We hebben ons doel voor 2020 al behaald, maar gaan de komende periode de verbeterpunten uit de Erkend Duurzaam Plus certificering oppakken. Elke vestiging beschikt over een energieambassadeur die op zijn locatie energiebesparende maatregelen doorvoert.

Jaarlijks wordt er een energiebijeenkomst georganiseerd voor alle energieambassadeurs met als doel leren van elkaar en de actiepunten voor het komend jaar doornemen. Naast energiebesparing willen we investeren in zonnepanelen. In 2019 hebben we 350 zonnepanelen in Zwijndrecht geplaatst. De stroom die we niet zelf opwekken, kopen we al jaren groen in (100% waterkracht).

Opening dak met zonnepanelen bij Ames Zwijndrecht

De Zwijndrechtse Wethouder Tycho Jansen (Economie) opende op 11 maart 2019 samen met directeur Leen de Koning bij de vestiging in Zwijndrecht het dak met 350 nieuwe zonnepanelen.

"Met de 350 zonnepanelen kunnen we met gemak 2.500 tot 3.000 elektrische bestelwagens met groene stroom afleveren", zegt Leen de Koning. "Anders gezegd: de hoeveelheid stroom die we hiermee in een jaar opwekken, staat gelijk aan het stroomverbruik van 30 huishoudens."

Meer informatie

Afvalmanagement

Wij recyclen ons afval zoveel mogelijk en reduceren ons verpakkingsmateriaal, zo proberen we zoveel mogelijk in bulk in te kopen. Daarnaast heeft elke vestiging een afvalambassadeur, elk half jaar worden de afvalcijfers per vestiging gedeeld met de ambassadeurs. In 2014 zijn we gestart met het project “afval bestaat niet” en in drie jaar tijd hebben we de frequentie van ledigingen geoptimaliseerd, zo is er nu een ijzerroute die maar eens per twee weken het ijzer ophaalt voor de meeste vestigingen. Ook zijn de afvalstromen geoptimaliseerd door zo weinig mogelijk restafval te produceren door betere scheiding van stromen. Er zijn een aantal vestigingen die door optimaliseren nu niet of haast niet meer netto betalen voor hun afval. Met name betere scheiding van ijzer, aluminium, zink en papier heeft de kosten met circa 40% laten dalen. Ook scheiden alle vestigingen sinds 2015 de zachte folies.

 Maatschappelijke betrokkenheid

 

Onze medewerkers

Wij zijn betrokken bij onze medewerkers willen onder het landelijke gemiddelde ziekteverzuim van Nederland zitten. In 2017 lag het landelijk gemiddelde voor onze industrie op 3,1%. Ons ziekteverzuim lag hier ruim onder met 2,6%.

Amega heeft we een actief fietsbeleid ontwikkeld omdat we ervan overtuigd zijn dat fietsen naar je werk gezond is en veel medewerkers wonen in een straal van 15 km om de locatie heen. Bij Amega krijgen medewerkers onder de tien kilometer woon-werk afstand (enkele reis) geen reiskostenvergoeding, maar wel als je op de fiets komt. Dan ontvang je (max 20km per dag), 10ct per km.

Meer over het Amega Fietsplan

Betrokkenheid in de maatschappij

Wij ondersteunen verschillende goede doelen, zoals het MS Fonds en de Dirk Kuijt Foundation. Maar ook regionale sponsoring verzorgen wij in de regio. Tot slot vinden wij het belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek binnen ons bedrijf te bieden. Amega heeft een nauwe samenwerking met de Hans Petri School in Dordrecht. Wij bieden studenten zowel stage- als werkplekken. Het doel hierbij is het brengen van een medewerker naar een zelfstandige c.q. gedeeltelijk zelfstandige rol in de maatschappij. De medewerkers hebben een leerachterstand van 50 procent of meer of een IQ tussen de 55 en 80. Door middel van zeer intensieve begeleiding worden de medewerkers begeleid tijdens de uitvoering van werkzaamheden voor Amega. Een van de facetten waar zeer veel aandacht aan wordt besteed zijn sociale vaardigheden. Hiermee bedoelen we die vaardigheden, die het mogelijk maken om op een goede wijze met andere mensen om te gaan, zowel met collega’s op het werk als met klanten. Het kunnen omgaan met elkaar, het kunnen incasseren, voor jezelf opkomen, "nee" leren zeggen, het aan kunnen geven van wat je prettig en minder prettig vindt, zijn belangrijke facetten. Daarnaast worden de medewerkers geholpen met bijvoorbeeld werkhouding, werktempo, samenwerken, zelfstandigheid, op tijd komen, initiatief nemen, inzicht verwerven, motivatie, nauwkeurig werken, etc. In 2018 waren er twee medewerkers werkzaam vanuit de Hans Petri School.

ms fonds


Hier ziet u Reinier de Koning (manager Ames Volkswagen), die de nieuwe auto  overhandigt aan Linda de Regt namens het MS Fonds. Wij wensen het MS Fonds veel veilige kilometers toe.


Als partner van de het Nationaal MS Fonds gaan wij iedere jaar op de Nationale MS Dag de straat op om gezamenlijk te collecteren.

Sponsoring Dirk Kuyt Foundation

Al jaren is Amega sponsor van de Dirk Kuyt Foundation. De Dirk Kuyt Foundation ondersteunt en (mede) organiseert inmiddels ca 100 sportevenementen door heel Nederland. Dit doen zij in samenwerking met sportbonden, stichtingen, verenigingen en vrijwilligers waarbij de Foundation een financiële en/of organisatorische bijdrage biedt om sport stimulerende projecten te kunnen realiseren. Hiermee worden unieke sportmomenten voor mensen met een beperking mogelijk gemaakt.

 

Amega sponsort de Dirk Kuyt Foundation met twee Opel Karl auto's en één Volkswagen Crafter Rolstoelbus

Amega steunt Stichting Drechtsom

Stichting Drechtsom heeft tien computers gekregen van de Amega Groep zodat zij mee kunnen met de digitalisering in het onderwijs. Tegenwoordig worden boeken immers steeds vaker vervangen in het onderwijs door portals en online boeken. De computers zullen ingezet worden in het buurthuis om huiswerkbegeleiding te bieden voor kinderen. Wij wensen Stichting Drechtsom het allerbeste toe in hun werk.

Lees meer

Beursvloer Dordrecht

Ames Audi Centrum is al twee keer het decor geweest van de Beursvloer in Dordrecht. De laatste keer deden meer dan 200 deelnemers van maatschappelijk betrokken organisaties en Dordtse bedrijven deden hieraan mee. De avond werd geopend door burgemeester van Dordrecht Wouter Kolff. ''De maatschappelijke Beursvloer is een evenement waarbij maatschappelijke behoeftes worden verhandeld. Het gaat om vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin.''

 

Lees meer


Afgelopen editie heeft het Ames team ruim € 3.500,- opgehaald voor Swim to Fight Cancer 078.

Sponsoring lokale maatschappelijke (sport)evenementen

Als groot regionaal bedrijf willen wij graag iets terug geven aan aan de lokale gemeenschap. Zo sponsoren wij diverse sportclubs in de regio en doen wij met een bedrijventeam ook mee aan sportevenementen voor het goede doel, zoals de CitySwim Dordrecht en de DrechtStadLoop. Daarnaast sponsort SvensCar (onze Volvo dealer) ook al jaren DordrechtPride.


Support Casper

In 2018 vond de jaarlijkse wijnproeverij van de Ronde Tafel plaats bij Ames Zwijndrecht. Ieder jaar steunt deze ondernemersgroep een goed doel, dit jaar was dit Support Casper. Deze stichting zet zich in voor onderzoek naar nieuwe behandelmethoden voor de vreselijke ziekte van alvleesklierkanker. De opbrengst van deze avond is bestemd voor dit goede doel. Wij als Amega steunen dit soort initiatieven en hebben zodoende de showroom van Ames Zwijndrecht ter beschikking gesteld en ook een bedrag gedoneerd.

Sponsoring Van Bronckhorst Foundation

Amega sponsort met Ames de Giovanni Van Bronckhorst Foundation met een Volkswagen up! Dit goede doel zet zich in voor basisschoolkinderen uit Rotterdam-Zuid met een leerachterstand. 

Op de foto links overhandigt manager Ames Volkswagen, Reinier de Koning, de Volkswagen up! aan Feyenoorder en oprichter van de stichting Giovanni van Bronckhorst. 

Ames steunt Make a Memory met een Volkswagen up!

Ames steunt stichting Make a Memory door een Volkswagen up! ter beschikking te stellen. Stichting Make a Memory fotografeert op verzoek van ouders ernstig zieke, terminale en overleden kinderen in de leeftijd van 23 weken (zwangerschap) t/m 17 jaar. De stichting heeft een landelijk netwerk van 140 fotografen. De foto’s worden thuis of in het ziekenhuis gemaakt. Er zijn voor ouders geen kosten aan verbonden, alle onkosten worden gedragen door sponsoren. Het ontvangen van deze tastbare herinnering helpt daadwerkelijk bij de verwerking van het grote verlies.

Lees meer